Actievoorwaarden

Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Smint #boostyourselfie’ (hierna te noemen: ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Perfetti Van Melle Benelux B.V., gevestigd te Breda aan de Zoete Inval 20, 4815 HK (hierna te noemen: ‘Perfetti Van Melle’).
Deze actie loopt van 3 oktober 2016 00:00 uur tot en met 30 oktober 2016 23:59 uur.
Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.boostyourselfie.nl en verkrijgbaar bij Perfetti Van Melle Consumentenservice o.v.v. “Smint #Boostyourselfie”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.

Deelname
Deze actie staat open voor personen die 16 jaar zijn of ouder en die in Nederland wonen, met uitzondering van alle tijdelijke of vaste werknemers van Perfetti Van Melle en werknemers van alle samenwerkende bureaus en familieleden die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij deze actie.

Prijs
Door deelname aan de actie komt men in aanmerking voor de volgende prijzen: de hoofdprijs omvat een wintersport vakantie t.w.v. € 1.500,- te besteden bij Sunweb Vakanties. De hoofdprijs wordt aan het einde van de actie verloot onder de ingezonden deelnemers. Bovendien ontvangen alle deelnemers een kortingsvoucher ter waarde van € 50,- te besteden bij Sunweb Vakanties. Hierbij geldt dat per deelnemer slechts één kortingsvoucher ontvangen kan worden. De kortingsvoucher is alleen geldig op wintersportreizen met een vertrekdatum tussen 01-11-2016 en 01-05-2017.

Vaststelling winnaar
Trekking van de prijs zal onpartijdig worden gehouden aan het einde van de actie door een onafhankelijke panel van 3 leden in samenspraak met Perfetti Van Melle.

Winnaar van de hoofdprijs wordt per e-mail/Instagram op de hoogte gesteld, doch uiterlijk 31 oktober 2016. Deelnemers die een kortingsvoucher ontvangen worden hiervan via email/Instagram op de hoogte gesteld, doch uiterlijk 30 november 2016.
Indien er geen geldig e-mailadres/Instagram account is gebruikt voor deelname aan de actie, kan er ook geen aanspraak worden gemaakt op één van de prijzen.

Uitkering prijzen

Aansprakelijkheid

Persoonsgegevens
NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die Perfetti Van Melle verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
Perfetti Van Melle zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze actie en communicatie rondom de actie. Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven.

Slotbepalingen

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-en databankrechten. Deze rechten berusten bij Perfetti Van Melle Benelux BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Perfetti Van Melle Benelux BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Perfetti Van Melle Benelux BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Perfetti Van Melle Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Maak een toffe selfie, upload deze op je Instagram-profiel met de hashtag #boostyourselfie en wie weet win jij een wintersport voor 2 personen! Én je krijgt gegarandeerd € 50,- korting op een wintersport bij Sunweb.